partnerhero.jpg

SAMARBETA MED DESIGNCAMP UNGATIO

Var med och bidra till ökad kunskap om design och produktutveckling. Bli samarbetspartner till UNGATIO.

IMG_2925.jpg

Vad är Designcamp UNGATIO?

Östergötlands designcamp för gymnasieelever. Idag finns vi i Vadstena och alla som går på gymnasiet i länet kan söka till UNGATIO. Varje sommar får tio ungdomar chansen att jobba med skarpa designuppdrag åt företag och kommuner, under handledning av en professionell industri- eller UX designer. Som partner bidrar du till en praktik i toppklass, en merit för framtiden och kunskap för livet.

UngaTio 2018-7-088 kopiera.jpg
IMG_2925.jpg
2.jpg

Vad är design?

Design är produktutveckling ur ett användarperspektiv. En produkt eller en tjänst kan bara nå sin fulla potential om man utgår från den som ska använda den. Och produkter och tjänster som är skapade utifrån användaren, gör livet lättare, roligare och säkrare.

På Designcamp UNGATIO arbetar vi med Designprocessen, en metodik som används för att lösa utmaningar kring t ex produkter, tjänster eller processer.

IMG_2925.jpg

Christer på Hallins berättar

"Studiebesöken vi får från UNGATIO ger oss en möjlighet att visa hur en industri ser ut idag, något som vi tror kan vara svårt att visualisera i skolan. Det är en möjlighet att vässa oss mot framtida potentiella kollegor och visa att en vanlig industri innehåller mycket high tech med många intressanta jobbmöjligheter."

Christer Hallin, VD Hallins

industri.jpg

Olika nivåer av samarbete

Välj på vilken nivå du vill vara UNGATIOs partner!

Guldpartner

Som vår Guldpartner får du största utbytet av Designcamp UNGATIO. Du ger oss i uppdrag att lösa ett konkret problem eller behov på ditt företag, som är kopplat till en produkt, en tjänst eller en process som behöver utvecklas eller förbättras.

Du äger alla rättigheter till förslagen.

Några av våra Gulpartners genom åren har varit Returpack, Energigas Sverige, Toyota Material Handling och flera kommuner i Östergötland. Som Guldpartner bidrar du med 25 000 kr i utbyte mot ett konceptförslag.
 

Dessutom omnämns ditt företag och din logga som Gulpartner i våra digitala och tryckta media.
Var med på elevernas slutpresentation 1 juli 2022, då ditt företag presenteras som Guldpartner.

Silverpartner

UNGATIO är en plantskola för unga, nyfikna produktutvecklare och designers, och tack vare ditt bidrag på 10 000 kr, får ungdomarna tillgång till en praktik i toppklass. Det här ger vi dig i utbyte:
 

 • Inbjudan till lunch och elevernas slutpresentation på Starby hotell i Vadstena 1 juli 2022.
   

 • Delta i workshop där du får testa Designprocessen (oktober).
   

 • Företagets logotyp på vår hemsida och i allt tryckt material.
   

 • Ett ex av ”Årets produkt”, unik för varje år och  tillverkad i begränsad upplaga.
   

 • Silverdiplom för partnerskapet. 

Bronspartner

Som Bronspartner bidrar du med 5 000 kr till Designcamp UNGATIO och förstår hur viktigt det är att unga människor får komma ut och testa olika yrkesvägar. I utbyte får du: 
 

 • Inbjudan till lunch och elevernas slutpresentation på Starby hotell i Vadstena 1 juli 2022.
   

 • Företagets logotyp på vår hemsida och i allt tryckt material.
   

 • Bronsdiplom för partnerskapet.

 
lunch.jpg