UNGATIO fyller 10 år 2020!

2020 är det 10 år sedan UNGATIO startade och för att fira det, har vi valt att uppmärksamma design i projektet Tusen timmar design. I och med Corona, kommer jubiléet att gå av stapeln sommaren 2021.

Tusen timmar design

Tio utvalda företag och organisationer från Östergötland, har fått möjlighet att nyttja 100 konsulttimmar design. Projekten är genomförda i samarbete med en professionell byrå som föreningen samarbetar med – Myra design.

Varje projekt är unikt och är kopplat till ett konkret problem eller behov på företagen, t ex med en produkt, en tjänst eller en process. Resultatet blir konceptförslag som kommer att publiceras i en bok och visas i en utställning som startar i Vadstena juli 2021. Utställningen ska sedan turnera i alla Östergötlands kommuner.

 

För många är begreppet design begränsat till form och estetik, men genom projektet vill föreningen visa på fler värden som genereras med den s k designprocessen – t ex: användarvänlighet, ergonomi, funktionalitet, tillgänglighet, produktionsanpassning, hållbarhet, service eller kommunikation – som i sin tur kan leda till bättre kundnytta, ökad lönsamhet och större konkurrenskraft.

 

Genom finansiellt stöd från Leader Folkungaland, Sommenbygd Vätterstrand, Märta Christina och Magnus Valqvists stiftelse, samt Sparbanksstiftelsen Alfa kan företagen testa ett designprojekt till en reducerad kostnad.

 

Utställningen Tusen timmar design stöds av Region Östergötland och Vadstena kommun.

Märta Christina och

Magnus Vahlquists Stiftelse

UNGATIO © 2020

info@ungatio.se | 073-683 15 27

  • Facebook Basic Black